Oferim una pràctica respectuosa amb el cos, que t’ajudarà a contrarestar les tensions que es creen en el dia a dia i que restableix l’equilibri energètic i el centrament.

El yoga és més que una pràctica de postures.

És per això que en les classes donem tanta importància a les postures com a la reflexió sobre un mateix i a l’estudi dels textos clàssics, especialment els Yoga Sutras de Patanjli.

Adaptem el yoga a l’alumne, tenint en compte les seves característiques personals, salut, edat, motivació…
Es pot començar cada mes.

                                          inici del curs:  13 de setembre

Dimecres

10.00 – 11.30
18.15 – 19.45 

Dijous

18.15 – 19.45
20.00 – 21.30

 

CLASSES INDIVIDUALS

Quan les característiques de la persona requereixen una adaptació que no és possible en el grup.

Per guiar i supervisar la pràctica personal.

Quan, per qüestió d'horari, no es pot assistir al grup.

Quan l'alumne vol un ensenyament completament a mida.